İsim patenti nasıl yapılır nereden alınır?

Markanın tescili için başvurulacak resmi kurum, (TPE) Türk Patent Enstitüsü’dür. Markaların tescili Türk Patent Enstitüsü tarafından yapılmaktadır.

Şekli şartlar açısından bu Enstitüde incelenen ve bu aşamayı geçen başvurular aylık olarak yayınlanan Resmi Marka Bültenlerinde yayımlanarak, üçüncü kişilerin itirazlarına açılmaktadır. Yayın tarihinden itibaren üç (3) aylık süre sonunda herhangi bir itiraz ile karşılaşmayan veya itirazların uygun bulunmadığı başvurular hakkında tescil kararı verilmekte, tescil belgesi düzenleme ücretinin ödenmesi ile marka tescil edilmektedir.

Markanın tescili için Türk Patent Enstitüsü’ne müracaatın ardından markaya itirazın olup olmadığına dair ilan yapılır. Markaya herhangi bir itiraz olmaması durumunda tescil işlemleri ortalama 10-13 ay içinde tamamlanmaktadır.

Türk Patent Enstitüsü’nce araştırma ve İnceleme ortalama 6-8 ay kadardır. Müracaatı yapılan İsmin Tesciline mani durum yoksa marka bülteninde ilan edilir. Marka Bülteni’nde kanuni ilan süresi 3 aydır. Diğer marka sahiplerinin bilgilenmesi, benzer marka sahiplerinin itiraz haklarını kullanması İlan süresi içinde yapılır. İtiraz eden olmadığı takdirde tescil aşamasına geçilir.

İtiraz eden olmaması durumunda harç noksanları (Tescil Belgesi Harcı) ödenir işlem tamamlanır, 2 ay içerisinde de “Marka Tescil Belgesi” verilir/alınır.

http://www.markapatent®.com

Marka başvurusu için gerekli bilgi, evraklar ve belgeler nelerdir? İndirimli kampanya fiyatları için tıklayınız
* İsim (MARKA) Başvurusu formuna ekli dilekçe, indir
* 8×8 cm. marka örneği,
* Marka tescili için başvuru harcını ve ücretinin ödendiğini gösteren makbuzu,
* Nüfus kağıdı örneği (Şahıslar için), (Fotokopi)
* Vergi levhası, Faaliyet belgesi, İmza sirküleri, Şirket gazetesi (Şirketler için) (Fotokopileri)
* Vekaletname indir

Reklamlar - ADS

Bir Cevap Yazın