Marka olabilecek veya olamayacak işaretler

Marka olarak tescil edilemeyecek işaret veya şekiller nelerdir? Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname..

Bir işletmeye ait mal veya hizmetleri diğer işletmelerinkinden ayırt edici özelliği bulunmayan, taslak veya çizimle görüntülenemeyen veya benzer biçimde ifade edilemeyen, görsel baskı yoluyla yayınlanamayan işaretler,

Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar aynı olan markalar,

Ticaret alanında vasıf, kalite, miktar, cins, çeşit, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları tek başına içeren markalar,

Ürünün özgün ve doğal yapısından ortaya çıkan şekil veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan, kendine emtia (mallar/ürünler) şeklini veya mala asli değerini veren şekli içeren işaretler,

Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafı kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak markalar,

Yetkili makamlardan kullanmak için izin alınmamaış ve dolayısıyla Paris Sözleşmesi’nin 2 inci mükerrer 6 ıncı maddesine göre reddedilecek markalar,

Paris Sözleşmesi’nin 2 inci mükerrer 6 ıncı maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilğlendiren, tarihi, kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilğli mercilerin tescil izni vermediği diğer armalar, amblemler veya nişanları içeren markalar,

Sahibi tarafından izin verilmeyen Paris Sözleşmesi’nin 1 inci mükerrer 6 ıncı maddesine göre tanınmış markalar, Dini değerleri ve sembolleri içeren markalar, Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı markalar, redde neden olabilecek işaretler ve markalardır..

Reklamlar - ADS

Bir Cevap Yazın