Marka tescili kullanma zorunluluğu nedir

SSS Markanın Kullanılması Zorunluluğu Türk Patent Enstitüsü (TPE) 556 sayılı Markaların Korunması hakkında kararnameye göre herkes tescilettirdiği markayı kullanmak zorundadır. Eğer marka 5 yıl kullanılmazsa veya marka kullanımına 5 yıl süre ile ara verilirse markanın iptal edilmesi gündeme gelecektir. Yasanın böyle bir hüküm içermesi hem marka sicilinin boş yere işgal edilmesini önlemek hemde haksız yere marka tescil ettirerek başkalarının zarar görmemesini sağlamak içindir. Marka tescili yaptıran her hak sahibinin 5 yıl içinde markayı kullanması ciddi olmak (ciddi bir kullanıma dayanmak) zorundadır.

Markayı kullanmış göstermeye dayalı faaliyetleri önlemek için adı geçen kararname hangi hallerin kullanım sayılacağını ayrıntılı olarak tanımlamıştır. Buna göre şu faaliyetler markanın ciddi bir şekilde kullanıldığını ortaya koyar:
a) Tescilli markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden markanın farklı unsurlarla kullanılması,
b) Markanın yalnız ihracat amacıyla mal yada ambalajlarında kullanılması,
c) Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması,
d) Markayı taşıyan malın ithalatı.

Marka bu sayılan alanlarda kullanılmışsa ciddi bir şekilde kullanıldığı kabul edilecek ve iptali gündeme gelmeyecektir. Kararname normal kullanım alanlarını zaten bilinmekte olduğu için ayrıca belirtmemiştir. Yani markanın kataloglarda, malların üzerinde, basılı evraklarda yada reklamlarda kullanılması markanın normal kullanımıdır. Bunların 556 sayılı kararnamenin 14’ncü maddesinde sayılmamış olması kullanılmadığı anlamına gelmez.

Uygulamada marka tescil ettirilmiş ama tescil sahibi tarafından ticari hayata hiç çıkarılmamışsa kullanılmaması şeklinde değerlendirilmektedir. Bu duruma birkaç örnek vermek gerekirse, markayı tescil ettiren işletmenin kapalı olması, ticari faaliyetine son vermiş bulunması, tescil ettirdiği değil başka bir markayı öne çıkarıp onu kullanması gibi örnekleri sayabiliriz. Bu durumda marka tescili yaptırmış fakat onu hiç kullanmamış şirketlerimizin dikkatli olması gerekir. Çünkü tescil edilen marka başkaları için son derece değerli olabilir ve bunu almak için harekete geçebilirler.

Onlarca markayı tescil edip, bunlar portfoyümde bulunsun diye düşünen firmaların özellikle dikkat etmeleri gerekir. 5 yıl kullanılmayan bir markanın her an iptali ile karşılaşabilirler. Çünkü o kadar çok marka tescil edilmiştir ki neredeyse anlamlı ve işe yarayacak marka adı kalmamıştır. Durumu gözleyen ve bir beklenti içinde bulunan ilgililer markayı iptal ettirmek için harekete geçmeyi beklemektedirler.

Elbette bunun bazı firmalarımız için iyi tarafları da vardır. Yıllardır kullandıkları veya kullanmayı düşündükleri bir markayı haksız ve yersiz bir biçimde elinde tutanlardan markayı kurtarmak için bir imkandır. 5 yıl kullanılmayan veya bu süre içinde kullanımına kesintisiz ara verilen markalar kendiliğinden düşmezler.

Markayı hükümsüz kılabilmek için ilgililerin dava açmaları gerekir. Burada ilgililerden kasıt marka iptalinden hukuki menfaati olan herkestir. Bu davanın açılmasından önceki üç ay içinde gerçekleşen kullanımlar açılan davada marka kullanımına kanıt olarak gösterilemez. Yani mahkeme dava açılmadan önceki üç ayı (üç ay içindeki kullanımı) ciddiye almayacaktır. Bunun nedeni de dava açılacak marka sahibinin dava açılmasını önlemeye matuf muvazaalı hareketlerini önlemektir.

Reklamlar - ADS

Bir Cevap Yazın