Yenimarka oluşturma markatescil kriterleri

Marka ismi oluşturma, markalar ayırt edici özelliği bulunan her türlü kelime, isim, şekil, logo veya işaretler marka ve “markatescili” olabilir ama, bu genel tanımı sınırlandıran (556 KHK) sayılı Markaların Korunması hakkındaki kanun hükmündeki kararnameye göre tescil edilemeyecek markaların genel özellikleri nelerdir…

Markanın tanımında belirtildiği üzere öncelikli olarak ayırt edici olmayan herhangi bir işaretin marka olarak tescil edilmesi imkanı bulunmamaktadır. Ürünlerin özgün ve doğal yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan, kendine ürünlerin şeklini veya ürüne asli değerini veren şekli içeren işaretlerin marka olarak tescil edilmesi de mümkün değildir.

Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak işaretler marka olarak tescil edilemez. Yetkili mercilerden kullanmak için izin alınmamış işaretler marka olarak tescil edilemez.

Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olan markalar, Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak içeren işaretler marka olarak tescil edilemez.

Kamuya malolmuş kamu malı olmuş, tarihi, kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği diğer armalar, amblemler veya nişanları içeren işaretler marka olarak tescil edilemez.

Sahibi tarafından izin verilmemiş bulunan tanınmış işaretlerin, dini değer ve sembolleri içeren işaretlerin ve kamu düzenine yada genel ahlaka aykırı işaretlerin marka olarak tescil edilemez.

Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adları tek başına veya esas unsur olarak içeren işaretlerin tescili de mümkün değildir.

Reklamlar - ADS

Bir Cevap Yazın