Yurtdışında marka tescil başvurusu yapmak

Yurtdışında marka tescil başvurusu yaparken dikkat!

Türkiye’de başvurusu yapılmış ve tescil edilmiş markalar sadece Türkiye içerisinde korunmaktadır. Marka sahiplerinin markalarını korumak istedikleri tüm ülkelerde de markalarını ayrıca tescil ettirmeleri gerekmektedir. Tescilsiz bir markanın kullanımı yasak olmamasına rağmen sizden önce tescil edilmiş markalar nedeni ile gümrüklerde ve dış piyasada mallarınıza el konulması gibi risklerigöz önünde bulundurarak, markanızı kullandığınız ve yakın zaman kullanmayı planladığınız tüm ülkelerde tescil ettirmeniz önemlidir.

Markanızın logosunda “since 1950”, “kuruluş 1985” gibi markanızın kullanımına ilişkin bilgi veren ibarelere yer vermeyiniz. Marka logosunda yer alan bu tarz ibareler mutlak red sebebi olup reddin aşılabilmesi için markanın ilgili tarihten itibaren tescil başvurusunda bulunduğunuz ülkede kullanılıyor olduğunun ispatlanması gerekir. Markanızın Türkiye’de ilgili tarihten beri kullanılıyor olması ne yazık ki yurtdışı tesciliniz için bu reddi/uygunsuzluğu aşmanızı sağlamayacaktır.

Başvurularınızı mümkün olduğunca faaliyet alanınıza giren ya da ileride girmesi muhtemel ürün ve hizmetler için yapmayı tercih ediniz.

Bazı ülkelerde tam sınıfı içerecek şekilde geniş kapsamlı olarak yapılan ya da “giyim eşyaları”, “inşaat malzemeleri” vb gibi genel ifadeler içeren ürünler için yapılan başvurular için sıklıkla uygunsuzluk kararı verilmekte ve ürünlerin detaylı olarak belirtilmesi ya da faaliyet alanınıza göre sınırlandırılması talep edilmektedir. Örneğin Japonya, ABD, Güney Kore, İsrail gibi ülkelerde bahsi geçen uygunsuzluk kararları sıklıkla verilmektedir.

Ayrıca Tayland, Tayvan, Endonezya, Hindistan, Lübnan vb gibi ülkelerde resmi harçlar ürün-hizmet sayısı ile orantılı olarak artmaktadır. Bu nedenle başvuruların sadece faaliyet alanına giren ürün ve hizmetler için yapılması maliyetlerin kontrolü için önem arz etmektedir.

Üretim kaynağı ya da hammadde temin kaynağı değilse markanızın logosunda coğrafi yer adlarına yer vermeyiniz. Marka logosunda yer alan coğrafi yer adları mutlak red sebebi olup reddin aşılabilmesi için ilgili ürünlerin söz konusu yerde üretildiği veya hammadde teminin sağlandığı ya da markanın tescil talep edilen ülkede en az 5 yıl süre ile yoğun ve yaygın kullanımının olması sonucunda tüketici nezdinde bilinirlik kazandığının ispatlanması gerekir.

Markanızın logosunda tescilli anlamına gelen R ibaresinin bulunmamasına dikkat ediniz. R ibaresi sadece tescilli olan markalar için kullanılabilen bir ibare olup en sık rastlanılan hata Türkiye’de marka başvurularının bu ibareyi içeren logolarla yapılmasıdır. Madrid Protokolü kapsamında yapılan başvurular, Türkiye’de başvuru üzerinden yapılması zorunlu olduğu için Türkiye’deki başvuruda yer alan R ibaresi, yurtdışındaki bazı ülkelerin resmi kurumlarınca kabul edilmeyip uygunsuzluk kararı verilmesine yol açmaktadır. Bu nedenle ileride Madrid Protokolü üzerinden yurtdışında marka tescili başvurusu yapılabileceği ihtimali göz önünde bulundurularak Türkiye’deki başvuruların logolarında R ibaresinin bulundurmamaya özen göstermek gereklidir.

Ülke Kanunlarına göre tescili mümkün olmayan bazı ürün, hizmet veya marka türlerine örnekler:
Singapur’da sakızlar için ahlaka aykırı olması sebebiyle marka tescili alınamıyor

Rusya’da sadece sessiz harflerden ya da rakamlardan (XYNZ, 101 vb gibi) oluşan markalar ayırt edici özellik taşımadığı gerekçesiyle tescil edilemiyor

İran’da kadın figürü ya da farklı dinlere ait figürler içeren markalar ahlaka aykırı olduğu gerekçesiyle tescil edilmiyor.

KKTC’de hizmet sınıfları için marka tescil edilemiyor.

İran, Kuveyt, Libya, Katar, Yemen, Suudi Arabistan ve Sudan’da “alkollü içecekler ve bar hizmetleri” için marka tescil edilemiyor.

Türk firmalarının markalarını yurtdışında tescil ettirme çalışmalarına başlamadan önce marka teşvikleri, marka tescil sistemlerinin hangilerinin kendisi için uygun olduğu ve markasının yurtdışında tesciline engel teşkil edebilecek riskler nasıl en aza indirgeyebileceği konusunda danışmanlık almaları gerek zaman gerekse maliyet açısından tasarrufta bulunmalarına yardımcı olacaktır.

Reklamlar - ADS

Bir Cevap Yazın